Olympiáda ľudských práv bola pre nás mimoriadne obohacujúca

Aktuality

Obzrime sa spoločne za ďalším úspešným ročníkom Olympiády ľudských práv, ktorý sa konal 16.-18. apríla 2024. Taktiež sme prijali pozvanie pani prezidentky Zuzany Čaputovej do Prezidentského paláca.

OĽP je dôležitým projektom nielen pre vzdelávanie o ľudských právach, ale aj pre upevňovanie demokratických hodnôt a formovanie zodpovedných a angažovaných mladých ľudí. V kontexte súčasnej situácie, kedy je verejný priestor zahltený nenávistnými prejavmi a rôznymi prejavmi intolerancie, je toto poslanie kľúčové.

Preto sme veľmi hrdí na to, že sme mohli prispieť k vytváraniu priestoru pre aktívnych študentov a študentky stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o témy ľudských práv a chcú sa pripravovať na chcú sa pripravovať na aktívny občiansky život. V budúcich ročníkoch OĽP sa ešte intenzívnejšie zameriame na šírenie osvety o ľudských právach a posilňovanie demokracie medzi mladými ľuďmi.

Mali sme tú možnosť prijať pozvanie pani prezidentky Zuzany Čaputovej do Prezidentského paláca. Pozvala k sebe úspešných účastníkov a účastníčky Olympiády ľudských práv a vyzdvihla ich záujem o ochranu ľudských práv. Už roky si vážime jej podporu OĽP, ktorú prejavuje svojou záštitou. Stretnutie s víťazmi olympiády jasne ukazuje, že vníma prácu mladých ľudí v oblasti ľudských práv ako dôležitú a zmysluplnú.

Foto: Kancelária prezidentky SR

Pre nás to bola obrovská česť sa s pani prezidentkou stretnúť a zároveň si uvedomiť, že zdieľame rovnaké hodnoty a presvedčenie o dôležitosti ľudských práv.

Bolo nám potešením stretnúť sa aj s bývalým a tohtoročným víťazom OĽP, ktorých sme mohli privítať aj u nás na stáži. Teší nás, že im môžeme pomôcť rozvíjať ich záujem o ľudské práva.