Ohrozovanie reprodukčných práv je varovným prstom pre demokraciu

Aktuality

Dnes sa na pôde Strediska konal okrúhly stôl za účasti zástupkýň občianskeho sektora, médií, odbornej verejnosti, ako aj verejných inštitúcií z oblasti reprodukčných práv a rodovej rovnosti.

Na stretnutí s názvom „Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?“, ktoré organizovala mimovládna organizácia Možnosť voľby, sme odprezentovali výsledky prieskumu v oblasti nerovností pri prístupe k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva. Okrem zistení sme sa podelili o príklady dobrej praxe a hľadali spolu riešenie na zlepšenie ochrany reprodukčných práv.

Zhodli sme sa na tom, že akýkoľvek zásah do práv žien je varovným prostom pre demokraciu po celom svete a je našou úlohou ako spoločnosti tieto práva všemožne chrániť pred lacným populizmom.