O právnom štáte sme diskutovali s predsedom švédskeho parlamentu

Aktuality

S potešením sme prijali pozvanie na okrúhly stôl organizovaný Švédskou ambasádou v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktorého hosťami boli Dr. Andreas Norlén, predseda Švédskeho parlamentu, nová veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva, H.E. Annika Markovic, a zástupcovia a zástupkyne Švédskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Na okrúhlom stole sme spolu s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, ako aj zainteresovanými aktérmi z prostredia občianskej spoločnosti diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti právneho štátu na Slovensku. V diskusii sme sa podrobnejšie dotkli kľúčových tém ako fungovanie súdnictva, korupcia či sloboda médií. 

Za Stredisko sme zdôraznili predovšetkým dôležitosť zabezpečenia participatívnych legislatívnych procesov pri tvorbe tak dôležitých nástrojov aké sú v oblasti fungovania justície či boja proti korupcii. Vyzdvihli sme aj dôležitú prácu zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti v jednotlivých oblastiach a pilieroch právneho štátu, ktorí sú kľúčovými aktérmi v oblasti monitorovania stavu právneho štátu. V rámci diskusii sme taktiež upozornili na ďalšie dôležité nedostatky v oblasti právneho štátu na Slovensku, ktoré vyplývajú aj z našich zistení v Správe o právnom štáte 2021. Správu sme prostredníctvom našej partnerskej siete ENNHRI predložili Európskej komisii v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu. 

Spolu s ďalšími odborníkmi a odborníčkami sme sa zhodli, že v rámci tohto mechanizmu je našou úlohou byť varovným prstom a naďalej monitorovať a upozorňovať na alarmujúce nedostatky v oblasti právneho štátu. Preto je dôležité sústrediť sa na prehĺbenie spolupráce a diskusie na vnútroštátnej úrovni s účasťou všetkých dôležitých zainteresovaných aktérov, a spoločnými silami predchádzať vzniku nových problémov v tejto oblasti. 

Ceníme si možnosť vypočuť si skúsenosti v tejto oblasti od predstaviteľov Švédskej delegácie a veríme, že podobné diskusie o stave právneho štátu, ako aj o možnostiach zlepšenia nedostatkov v tejto oblasti budú prebiehať aj naďalej.

Úplné znenie Správy Európskej komisie o právnom štáte 2021