NIKDY TO NIE JE JEJ VINA

Aktuality

S hlbokým znepokojením sledujeme smerovanie verejnej debaty, ktorá sa rozvírila v súvislosti s medializovaným prípadom násilia, ktorého obeťou sa stala známa influencerka. Objavujú sa hlasy, ktoré toto násilie bagatelizujú, prisudzujú zodpovednosť samotnej obeti, či hľadajú alternatívne motívy za tým, prečo sa obeť vôbec rozhodla takýto čin nahlásiť.

Pripomíname, že okrem toho, že násilie predstavuje vážny zásah do ľudskej dôstojnosti, tak na základe smernice EÚ o ochrane obetí trestných činov sa rodovo motivované násilie chápe ako forma diskriminácie a porušenie základných slobôd obete a zahŕňa násilie páchané blízkou osobou, násilné sexuálne delikty (vrátane znásilnenia, sexuálneho násilia alebo obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, ako napríklad nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a takzvané trestné činy spáchané v mene cti. 

Podľa Istanbulského dohovoru sa pod pojmom “násilie na ženách” chápu všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú,  sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Násilie na ženách predstavuje porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien. 

Pod pojmom „domáce násilie“ sa taktiež rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt. 

Za násilie je vždy zodpovedný páchateľ. Ak aj naďalej budeme hľadať akúsi perfektnú obeť, ktorá nebola príliš vyzývavo oblečená, či príliš nezávislá, nebodaj príliš opitá, domáceho a rodovo podmieneného násilia sa nám nikdy nepodarí zbaviť.

Na to, aby sme ako spoločnosť dokázali účinne bojovať proti všetkým formám násilia, musíme vyslať jasný signál všetkým obetiam, že ak sa rozhodnú tieto činy nahlásiť, bude im poskytnutá adekvátna a účinná ochrana a nie ďalšia stigmatizácia zo strany spoločnosti. Veríme, že každý nahlásený prejav rodovo podmieneného násilia bude riadne prešetrený zo strany orgánov činných v trestnom konaní. 

Nižšie pripájame link, na ktorom nájdete všetky potrebné kontakty pre prípad, že by ste sa stali obeťou alebo svedkom*kyňou takejto formy násilia: https://www.justice.gov.sk/sluzby/pomoc-obetiam/dolezite-kontakty/

P.S.: minulý rok sme v našom podcaste NoPráve diskutovali o tom, ako médiá zobrazujú prípady sexuálneho obťažovania a násilia na ženách, kde sme sa snažili poskytnúť aj odporúčania, ako by sa o týchto skutočnostiach  informovať malo. Celý podcast nájdete na linku tu: https://open.spotify.com/episode/2gt8RUbAEg0QWYbtep1aHH?si=138b4f0d369d4e9a 

Zdroj fotky: IG|rachellkka a logo Nikdy to nie je jej vina kampane Zastavme násilie na ženách hneď teraz