Návšteva riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva na Stredisku

Aktuality

Dňa 26. apríla 2022 sme privítali na Stredisku riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Michaela O’Flahertyho a odborníčku na oblasť migrácie a sociálny výskum Ludovicu Banfi. Zástupcovia FRA rokovali s výkonnou riaditeľkou Strediska Silviou Porubänovou a právničkami z úseku externej činnosti a medzinárodných vzťahov Zuzanou Pavlíčkovou a Lillou Ozorákovou. Na stretnutí sme predstavili priority s cieľom užšej budúcej spolupráce medzi Strediskom a FRA.

Na pracovnom stretnutí sme diskutovali aj o možnostiach spolupráce Strediska s FRA v oblasti monitorovania a ochrany práv osôb prichádzajúcich z Ukrajiny a informovali sme o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách Strediska v tejto oblasti. V rámci diskusie o úlohách vnútroštátnych aktérov pri monitorovaní právneho štátu sme zástupcom FRA predstavili aj pripravovaný praktický nástroj na monitorovanie a hodnotenie stavu právneho štátu na Slovensku, ktorý Stredisko vyvíja v rámci projektu podporeného finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva.