Na stretnutí s World Justice Project sme predstavili náš monitorovací nástroj

Aktuality

V pondelok 15.5. sme sa stretli so zástupcami a zástupkyňami medzinárodnej organizácie World Justice Project, ktorí nás požiadali o expertnú konzultáciu pre European Union Subnational Justice, Governance and Rule of Law Indicators.

WJP je nezávislá, multidisciplinárna organizácia, ktorá realizuje celosvetové nezávislé výskumy o rôznych aspektoch právneho štátu a ich aktuálny projekt sa zameriava na vnímanie spravodlivosti, vládnutia a právneho štátu obyvateľmi EÚ na regionálnej úrovni. Jeho výsledky budú prínosom pre tvorcov politík, občiansku spoločnosť, akademickú obec, médiá ako aj širšiu vedeckú obec. Našou úlohou v prípravnom procese bolo odborne pripomienkovať výber indikátorov, teoretický rámec a praktické aspekty súvisiace so zberom dát. 

Zároveň sme sa so zástupcami WJP rozprávali aj o našom projekte a vytvorenom monitorovacom nástroji Rule of law tracker, ktorý sme spustili koncom minulého roka. Ako odborníci a odborníčky s dlhoročnými skúsenosťami s tvorbou metodiky monitorovacích nástrojov nás mimoriadne tešilo, že odborníci a odborníčky považujú vytvorenú metodiku ako aj Rule of law tracker za užitočný nástroj, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom monitorovať a hodnotiť stav právneho štátu na Slovensku a inovatívnym spôsobom tak približuje tému právneho štátu aj širokej verejnosti.