Monitorujeme prebiehajúci legislatívny proces v NR SR k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

Aktuality

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović vyjadrila listom adresovaným poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky znepokojenie nad opakovanými pokusmi o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v súvislosti s prerokúvaným návrhom zákona o pomoci tehotným ženám. Od roku 2019 je to už tretíkrát, čo sa v tomto kontexte dostalo Slovensko pod kritiku Komisárky.

Opakované pokusy o obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva vytvárajú podľa Komisárky čoraz viac nepriateľské prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv na Slovensku, ktoré sa venujú otázkam sexuálnych a reprodukčných práv žien a rodovej rovnosti vo všeobecnosti.

Návrhu zákona o pomoci tehotným ženám Komisárka okrem iného vytýka predĺženie čakacej doby na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 48 hodín na 96 hodín, pričom už pôvodnú lehotu označuje za problematickú s ohľadom na usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie. Zákaz reklamy vo vzťahu k umelému prerušeniu tehotenstva a súvisiacich služieb podľa Komisárky znemožní lekárom verejne poskytovať informácie o bezpečnom umelom prerušení tehotenstva a bude mať dopad na prístup žien k umelému prerušeniu tehotenstva a užívaniu ich práv na sexuálne a reprodukčné zdravie.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva rovnako so znepokojením monitoruje prebiehajúci legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky a 13. októbra adresovalo poslancom a poslankyniam poverených výborov na prerokovanie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám svoje stanovisko, pričom ich žiada o jeho nepodporenie pri hlasovaní vo výboroch a v pléne. V stanovisku Stredisko analyzuje sporné ustanovenia návrhu zákona o pomoci tehotným ženám z pohľadu ich súladu s ľudskými právami a zásadou rovnakého zaobchádzania.

Celé znenie listu Komisárky Rady Európy pre ľudské práva (pdf, 187 KB)