Memorandum s UNHCR o zlepšení ochrany práv utečencov v Slovenskej republike

Aktuality

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). V rámci tohto Memoranda bude UNHCR a Stredisko spolupracovať v oblasti zlepšovania ochrany práv utečencov v Slovenskej republike.

UNHCR je pridruženým orgánom OSN s mandátom umožňujúcim poskytovanie medzinárodnej ochrany pre utečencov, žiadateľov o azyl, vnútorne vysídlené osoby a ľudí bez štátnej príslušnosti na celom svete.

Naším spoločným cieľom je podieľať sa na propagovaní a monitorovaní dodržiavania ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Obzvlášť nás teší, že sme zároveň prvou verejnou inštitúciou v stredoeurópskom regióne, ktorá sa spolu s UNHCR podieľa na vedení pracovnej skupiny zameranej na pomoc utečencom. V reakcii na hromadný prílev utečencov*kýň v dôsledku medzinárodného ozbrojeného konfliktu na Ukrajine sa vzájomne s UNHCR snažíme aktivitami pracovnej skupiny napomôcť k prevencii pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, vrátane sexuálneho obťažovania. 

Znenie memoranda je dostupné na stiahnutie a čítanie v anglickom jazyku (pdf, 325 KB)