Medzinárodný právny rámec umožní starším osobám uplatňovať svoje práva

Aktuality

Staršie osoby sú naďalej vystavované ageizmu vo všetkých sférach každodenného života – od prístupu k bývaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti až po digitálny svet.

Aj preto sme sa zúčastnili stretnutia OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku, kde sme vyjadrili podporu vzniku samostatnému záväznému dokumentu, ktorý by dostatočne vymedzil problém ageizmu a formuloval záväzky zmluvných štátov vrátane politík založených na dátach.

Zlepšenie nášho chápania všetkých aspektov ageizmu – jeho rozsahu, dopadov a determinantov – je nevyhnutným predpokladom na zníženie ageizmu voči mladším aj starším ľuďom.

Prejav odchádzajúcej vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet zo stretnutia je možné si prečítať v anglickom jazyku.