Boj za odstránenie násilia na ženách stále pokračuje

Aktuality

Výkonná riaditeľka Silvia Porubänová, ako aj všetci zamestnanci a všetky zamestnankyne Strediska sa pripájajú do kampane Zastavme násilie na ženách 2021.

Každoročne si 25. novembra pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách ako memento spoločnej zodpovednosti za bezpečie žien a dievčat. Všetky členské štáty EÚ si na základe evidencie prípadov a dôkazov, dúfajme, uvedomujú naliehavosť problému narastajúceho domáceho a rodovo podmieneného násilia vrátane potreby riešiť problém špecifickými iniciatívami, postupmi, opatreniami.

Expertky na násilie v ostatných mesiacoch otvorene hovoria o viditeľnej zmene k lepšiemu, pokiaľ ide o vnímanie problematiky domáceho a rodovo podmieneného násilia, väčšej schopnosti verejnosti a inštitúcií vnímať obete násilia ako tie, ktorým sme povinní podať pomocnú ruku, vypočuť si ich príbehy a vytvoriť im bezpečné a dôstojné zázemie. Zľahčovanie, bagatelizovanie, či nebodaj popieranie násilia páchaného na ženách už z nášho verejného priestoru našťastie pomaly mizne. O to viac by sme mali byť vďační každej a každému za osobnú i profesionálnu snahu pomáhať.