Medzinárodný deň Rómov predstavuje priestor na oslavu rozmanitosti a rešpektovania

Aktuality

Medzinárodný deň Rómov je pripomienkou rovnakých šancí pre všetkých. Rôzne farby pleti, rozmanité jazyky či odlišné zvyky ani akákoľvek ďalšia inakosť nás nerozdeľujú, práve naopak. Robia z nás bohatšiu, rozmanitejšiu a ľudskejšiu spoločnosť.

Mladí Rómovia a Rómky sa pri hľadaní zamestnania stretávajú s mnohými prekážkami v podobe predsudkov a diskriminácie, čo im neumožňuje viesť dôstojný, nezávislý, integrovaný život. Jedným zo spôsobov ako pomôcť sociálne vylúčeným osobám mať možnosť nasledovať svoj sen je motivovať ich úspešnými príbehmi. 

Mali sme možnosť spoznať bližšie jeden príbeh. Hoci bol náš zoznam plný nasledovaniahodných Rómov a Rómiek, pandémia nám umožnila minulý rok realizovať práve jeden rozhovor s mladým talentovaným Viliamom Tankóom. Viliam je reprezentant v boxe a venuje sa mu už od svojich 8 rokov. Dnes má 25 rokov a jeho snom je dostať sa na olympiádu. Spoznajte spolu s nami Viliama v našom krátkom videu o nevzdávaní sa.