Mapa poskytovateľov špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Aktuality

Násilie na ženách predstavuje na Slovensku pretrvávajúci problém. Vo všeobecnosti možno definovať násilie ako každú formu ubližovania, vyhrážania sa, prejavu nadvlády, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku či zneužívania moci. Predovšetkým možnosti ubytovania a podpora sú základným predpokladom na to, aby ženy mohli opustiť násilníckych partnerov.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva preto pripravilo Mapu poskytovateľov špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktorá zobrazuje organizácie poskytujúce sociálne a právne poradenstvo, psychologickú podporu, telefonickú krízovú intervenciu či ubytovanie.

Pozrite si mapu poskytovateľov (pdf, 396 KB)