List Komisárky Rady Európy k nezákonným sterilizáciám rómskych žien

Aktuality

V pondelok 19. júla 2021 bol zverejnený list Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović adresovaný premiérovi SR a ministerke spravodlivosti SR, v ktorom vyzýva vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a efektívneho prístupu k odškodneniu obetí nezákonnej sterilizácie. Komisárka v liste poukazuje na potrebu zaviesť rýchlu, efektívnu a spravodlivú nápravu zahŕňajúcu ospravedlnenie a kompenzáciu pre obete nezákonných sterilizácií. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa pripája k výzve Komisárky na definitívne vyriešenie tejto témy tak pre obete, ako aj pre štát. Slovenská republika viac nemôže zatvárať oči pred vykonanými nezákonnými sterilizáciami prevažne rómskych žien a musí za ne prevziať zodpovednosť.

Celé znenie listu Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović (v angličtine)