List Európskej komisii

Aktuality

Spolu s Poradňou pre občianske a ľudské práva a Amnesty International Slovensko sme dňa 18. januára zaslali spoločný list Európskej komisii, v ktorom upozorňujeme na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie na vybudovanie novej základnej školy vo vylúčenej lokalite v meste Trebišov.

  • Výstavbou novej školy na Jesennej ulici mesto rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky a nedostatočné kapacity základnej školy I. Krasku navštevovanej výlučne rómskymi žiakmi a žiačkami.
  • Sme presvedčení, že vybudovanie novej základnej školy v danej lokalite prehĺbi už existujúcu segregáciu rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a prispeje k ďalšej fyzickej izolácii rómskeho obyvateľstva mesta.
  • Upozorňujeme, že mesto musí hľadať také spôsoby riešenia nedostatočnej kapacity základnej školy I. Krasku, ktoré budú v súlade s vnútroštátnou legislatívou, judikatúrou a právom EÚ.

S cieľom zabezpečiť, aby sa všetky finančné prostriedky EÚ využívali v súlade s politikami a právnymi predpismi EÚ o inklúzii, nediskriminácii a desegregácii, Stredisko zaslalo Európskej komisii sťažnosť vo veci možného porušenia práva EÚ.

Spoločne s Poradňou pre občianske a ľudské práva a Amnesty International Slovensko vyzývame Európsku komisiu, aby preskúmala využívanie finančných prostriedkov EÚ a zabránila výstavbe segregovanej školy pre rómske deti na Jesennej ulici v Trebišove na Slovensku

List je dostupný na stiahnutie a prečítanie v anglickom jazyku (pdf, 246 KB)