Klimatická kríza nediskriminuje – zasiahne nás všetkých bez rozdielu

Aktuality

Klimatická kríza je reálna a jej dopady môžeme cítiť už dnes. Výkyvy a extrémy počasia sú prvými znakmi toho, že negatívne následky globálneho otepľovania budú postupne pridávať a poznačia každodenné fungovanie ľudí na celom svete. Je na mieste očakávať, že klimatická kríza zasiahne nielen do počasia, ale aj do základných práv a ľudskej dôstojnosti.

Je nám preto cťou, že sme sa stali súčasťou pracovnej skupiny GANNHRI pre ľudské práva a klimatickú zmenu, v ktorej s odborníkmi a odborníčkami z partnerských NHRI budeme hľadať spôsoby ako môžu národné ľudskoprávne inštitúcie čo najefektívnejšie podporiť  nielen priorizáciu zastavenia klimatickej krízy, ale aj zohľadňovanie ľudských práv pri riešení jej dopadov.

Medzi úrovňou dodržiavania ľudských práv a zmenou klímy je priama a nespochybniteľná súvislosť. V najbližších rokoch budeme ako spoločnosť nútení hľadať odpovede na otázky týkajúce sa nielen zhoršujúcej sa úrovne práva na zdravé životné prostredie, ale aj otázky klimatických utečencov, dostupnosti vodných zdrojov, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a mnohých ďalších. Klimatická spravodlivosť totiž nie je len frázou, ale záväzkom, že v dobe blížiacich sa klimatických zmien budeme aj naďalej chrániť práva a dôstojnosť všetkých ľudí. Musíme zabezpečiť, aby všetci ľudia, no najmä zraniteľné skupiny neboli práve tie, ktoré budú najintenzívnejšie pociťovať zhoršenie životných podmienok spojené so zmenou klímy. Bez ohľadu na to, do akej miery sú/budú klimatickou zmenou ovplyvnení.