Ochrana novinárok a novinárov ako základný prvok právneho štátu – pozvánka

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vás dovoľuje pozvať na druhé pracovné raňajky na tému Ochrana novinárok a novinárov ako základný prvok právneho štátu, ktoré sa uskutočnia ako súčasť podujatia Festival právneho štátu.

Diskutujúci:

  • Kateřina Svíčková (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie Spravodlivosť a spotrebitelia) – Súbor nástrojov EÚ pre právny štát v akcii
  • Lukáš Diko (Investigatívne centrum Jána Kuciaka) – Ako funguje ochrana novinárok a novinárov v podmienkach Slovenskej republiky
  • Zuzana Petková (Nadácia Zastavme Korupciu) – Ako sa zmenila ochrana novinárov po vražde Jána Kuciaka

Podujatie sa uskutoční dňa 13.11.2023 od 09:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (Palisády 29, 811 06, Bratislava).

Z kapacitných dôvodov Vás prosíme o potvrdenie účasti na email: miadokova@snslp.sk

Festival právneho štátu je organizovaný na základe projektu: „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý získal finančné prostriedky z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

Cieľom projektu je posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ.

Stredisko sa teda rozhodlo zorganizovať Festival právneho štátu, ktorý sa uskutoční ako séria viacerých podujatí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

V Bratislave Festival právneho štátu prebehne v spolu-organizácii so zastúpením Európskej Komisie na Slovensku, a to formou troch pracovných raňajok na témy:

  • Priestor pre občiansku spoločnosť v právnom štáte (7. november 2023),
  • Ochrana novinárok a novinárov v právnom štáte (13. november 2023),
  • Ľudskoprávne štruktúry a vytváranie verejných politík v právnom štáte (21. november 2023).

Pracovné raňajky na tému Ľudskoprávne štruktúry a vytváranie verejných politík v právnom štáte budú prebiehať v slovenskom aj anglickom jazyku.

Po pracovných raňajkách v Bratislave sa Festival právneho štátu presunie do Banskej Bystrice (27. november 2023), a následne do Košíc (14. december 2023).