Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali Správu o implementácií vybraných záväzkov SR

Aktuality

V rámci monitorovacieho mechanizmu Európskeho výboru pre sociálne práva Rady Európy sme po prvýkrát pripravili Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (pdf, 350 KB) (revidovanej). Monitorovací mechanizmus Rady Európy má za úlohu vyhodnotiť súlad zmluvných štátov s jednotlivými ustanoveniami Európskej sociálnej charty.

Dňa 16. februára 2021 predložila vláda Slovenskej republiky svoju 11. Národnú správu Európskemu výboru pre sociálne práva. V rámci tohtoročného monitorovacieho cyklu bol štát povinný podať informácie pre 2. tematickú skupinu ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) zameranú na zdravie, sociálnu bezpečnosť a sociálnu ochranu.

Ako národná inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv sme privítali možnosť poskytnúť Výboru informácie o implementácii príslušných ustanovení revidovanej Charty. V rámci svojej Správy sme sa sústredili najmä na implementáciu záväzkov a odporúčaní Európskeho výboru pre sociálne práva týkajúcich sa práva na ochranu zdravia (čl. 11 revidovanej Charty) a práva starších osôb na sociálnu ochranu (čl. 23 revidovanej Charty).

Odporúčame si prečítať o monitorovaní implementácie Európskej sociálnej charty a Európskom výbore pre sociálne práva.