Dúhový PRIDE – za všetky rodiny

Aktuality

Dlhodobo oceňujeme organizácie, ktoré aj napriek nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku. Bolo nám cťou zúčastniť sa Dúhového Pridu aj tento rok a tým podporiť myšlienku, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Všetkým obetiam diskriminácie, aj tej z dôvodu sexuálnej orientácie, podávame pomocnú ruku. Pridali sme sa k inštitúciám, ktoré vyvesením dúhovej vlajky dávajú symbolicky najavo, že LGBTI+ osoby majú byť rovnoprávnou súčasťou našej spoločnosti.

V ostatných týždňoch sme mohli sledovať rôzne návrhy opatrení pre zlepšenie situácie rodín. Rovnosť pre všetkých, rovnosť rodín predstavuje aj uveriteľné rešpektovanie mnohorakosti súčasných rodinných foriem bez akejkoľvek exkluzivity, nadradenosti priznávania vyššej hodnoty rodinám, na základe ich takzvanej tradicionality alebo, naopak, modernity.

Ani prítomnosť a počet detí, vek, zdravotný stav, sexuálna orientácia, etnicita manželov, partnerov, príbuzných, potomkov… nemôžu byť diferenciačným kritériom pre uznanie „správnych rodín“ a odsunutie tých, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom iné, odlišné na vedľajšiu koľaj záujmu verejných politík a spoločenského rešpektu.

LGBTI+ komunite sa venujeme aj v aktuálnej sérii podcastu NoPráve, kde pripomíname, že práva nielen queer komunity sú ohrozené a je povinnosťou celej demokratickej spoločnosti, aby sa týmto hrozbám postavila spoločne. Jednou z hostiek bola napríklad aj evanjelická farárka Anna Polcková.