Diverzita a pokrízový reštart spoločnosti

Aktuality

Na osobné pozvanie miestopredsedkyne Senátu Parlamentu ČR p. Jitky Seitlovej sme mali česť zúčastniť sa 24. novembra 2021 v Kolovratskom paláci v Prahe (sídle Senátu) Okrúhleho stola na tému: Udržateľnosť ako východisko-z pohľadu občianskej spoločnosti, biznisu a médií.

Výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová prezentovala kontext situácie v Slovenskej  republike v oblasti podpory diverzity a inklúzie na pracovisku, vývoj zamestnávateľských priorít, príklady opatrení a nástrojov, vrátane novovyvinutého Indexu diverzity.

Fotografia: David Malík/Blesk