Diskusia k témam prác a podmienkam súťaže Moje ľudské práva

Aktuality

V pondelok 15.03.2021 o 10.00 hod bude prebiehať beseda pre učiteľov a učiteľky na tému Ľudské práva na účely výtvarnej súťaže, diskusia k témam prác a podmienkam súťaže. Súťaž má za cieľ šíriť osvetu a povedomie o ľudských právach a nediskriminácii a momentálne prebieha už 9. ročník.

Ak máte záujem zúčastniť sa, kontaktuje vzdelavanie@snslp.sk, kde vám bude zaslaný link na prihlásenie sa do miestnosti. Stretnutie prebieha cez ZOOM aplikáciu.

Plagát a podmienky súťaže sú dostupné v sekcii Moje ľudské práva