Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú rovnakú šancu

Aktuality

Po prvý raz nastúpia povinne všetky deti do škôlky už budúci rok. Stredisko sa venovalo segregačným praktikám v školských zariadeniach voči deťom z marginalizovaných komunít, ako je napríklad umiestňovanie žiakov do špeciálnych tried, či vytváranie oddelených šatní. Motívom týchto praktík je napríklad stav a priestorové možnosti školy, ale paradoxne aj snaha škôl aplikovať jednotlivé ustanovenia školského zákona a ďalších ustanovení právneho poriadku SR. V Správe o dodržiavaní ľudských práv sme uviedli, že by sa mala ďalej kapacitne aj kvalitatívne rozvíjať dostupnosť predškolskej výchovy tak, aby bola lokálne aj obsahovo dostupná pre všetky deti, s možnosťou prirodzeného začleňovania detí zo sociálne vylúčených spoločenstiev.

Preto sme radi, že na včerajšej tlačovej konferencii ministra školstva zaznelo, že predškolskú prípravu a začlenenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu vnímajú ako dôležitú súčasť zvyšovania potenciálu a šance na osobnostný rozvoj v budúcom vzdelávaní a živote, o to viac u detí z marginalizovaných rómskych komunít, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotným znevýhodnením.

Čaká nás ešte dlhá cesta k tomu, aby mali všetky deti rovnaké šance, no aj toto opatrenie je krokom vpred.