Dá sa rozmanitosť na pracovisku merať? Vyvinuli sme nový nástroj!

Aktuality

Pracovná skupina Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Strediska) pod vedením nezávislej expertky Oľgy Pietruchovej vyvinula unikátny a inovatívny nástroj na meranie rozmanitosti a nediskriminácie na pracovisku. Nový nastroj má veľké ambície.

Až 97 % slovenských zamestnávateľov považuje rozmanitosť a inklúziu na pracovisku za jednu zo svojich firemných hodnôt (Pwc 2018). Kým skúsenosti slovenských zamestnancov a zamestnankýň s rozmanitosťou na pracovisku sú obmedzené, skúsenosti s predsudkami, diskrimináciou alebo šikanovaním má takmer každý/á.

Napovedajú tomu aj výsledky Eurobarometra (2019), podľa ktorého by mnohým z nás bolo nepríjemné pracovať s LGBTI kolegyňou (20 %), rómskym kolegom (15 %) či s kolegami a kolegyňami so zdravotným znevýhodnením (7 %).

Rozmanitosť a inklúzia prináša mnohé výhody, tak zamestnávateľom ako i zamestnancom/zamestnankyniam. Je preto dôležité, aby zamestnávatelia súkromného aj verejného sektora sledovali stav rozmanitosti, inklúzie a nediskriminácie na svojich pracoviskách. Nový nástroj – Index diverzity zamestnávateľom umožňuje ľahko zmerať úroveň rozmanitosti a nediskriminácie na ich pracovisku a motivuje ich k prijatiu vhodných opatrení, aby sa všetci zamestnanci a zamestnankyne cítili na ich pracovisku bezpečne, prijatí/é a rešpektovaní/é. Práve spokojní zamestnanci a zamestnankyne sú základom úspechu každej firmy či organizácie. 

Index diverzity pozostáva z 34 typizovaných otázok, ktoré sledujú rodovú, vekovú, etnickú a náboženskú diverzitu, ako aj inklúziu osôb so zdravotným postihnutím či LGBTI osôb. Berie do úvahy politiky a stratégie zamestnávateľa, zastúpenie zraniteľných skupín v pracovnom kolektíve, mzdové rozdiely ako aj komunikáciu rozmanitosti a inklúzie navonok. Zamestnávatelia majú možnosť zistiť či sú v tejto oblasti začiatočníci, prieskumníci, priekopníci či dokonca šampióni. 

Tento nástroj bol financovaný z prostriedkov programu Európskej únie – Práva, rovnosť a občianstvo 2014 – 2020.