Chceme spoločnosť, v ktorej všetci môžu starnúť v rovnosti a dôstojnosti

Aktuality

Nedávno sme sa pridali k signatárom výzvy adresovanej Otvorenej pracovnej skupine pre posilňovanie ochrany práv starších osôb OEWGA, ktorej úlohou je príprava riešení pre odstránenie ageizmu – diskriminácie na základe veku – z našej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že najmä staršie osoby sú často terčami diskriminácie, systematického znevýhodňovania a odsúvané na kraj spoločnosti. Pre adresnejšiu a systematickejšiu ochranu práv starších osôb je preto nevyhnutné prijať samostatný Dohovor OSN o právach starších osôb.

 Je úlohou všetkých relevantných stakeholderov, aby využili príležitosť oslavy mesiaca úcty k starším a posunuli sa od diskusií o tomto dokumente k príprave jeho znenia tak, aby na najbližšom stretnutí OEWGA bolo možné diskutovať o prvom návrhu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku