Ako sa staviame k riešeniu problematiky nenávistných ideológií?

Aktuality

Predstavujeme vám výsledky analýzy a mapovania toho, ako sa v slovenskom mediálnom diskurze narába s problematikou nenávistných ideológií, a ako sa vytvára obraz o nenávistných ideológiách a či médiá venujú dostatočnú pozornosť kontextuálnemu zarámcovaniu týchto ideológií.

Vo viac ako polovici analyzovaných príspevkov o nenávistných ideológiách v médiách nie je špecifikovaná forma a v takmer tretine nie je pomenovaný ani konkrétny aktér, teda nositeľ nenávistnej ideológie. Nie je síce realistické, aby takéto kontextualizovanie bolo v spravodajstve stopercentne prítomné, je však nevyhnutné brať do úvahy nielen informatívnu, ale aj vzdelávaciu úlohu médií.

Za dôležité z hľadiska zvyšovania povedomia verejnosti pritom považujeme nielen vysvetľovanie definičných znakov nenávistných ideológií, ale aj to, proti ktorým princípom demokratického zriadenia sú v protiklade. Sledované médiá však používajú označenie extrémistický prevažne bez vysvetlenia dôvodov, prečo je daný subjekt extrémistický alebo prečo je nebezpečný pre demokratický systém.

Zhrnutie si môžete prečítať v slovenskom (pdf, 2 MB), ako aj v anglickom jazyku (pdf, 1 MB).

Výskumná správa je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 2,77 MB)