Aké sú hlavné výzvy v oblasti práv LGBTI+ ľudí?

Aktuality

Dňa 30.1.2023 sme prijali pozvanie na výročnú konferenciu organizovanú mimovládnou organizáciou Iniciatíva Inakosť pod názvom inKonferencia´23. Na konferencii boli prestavené najnovšie výskumy v oblasti postavenia a práv LGBTI+ osôb na Slovensku, iniciatívy a aktivizmus organizácií občianskej spoločnosti a aktivity súkromného sektora v tejto oblasti.

Zástupkyňa Strediska v rámci svojho príspevku informovala o hlavných výzvach v oblasti práv LGBTI+ ľudí na Slovensku, činnosti Strediska v rôznych oblastiach jeho mandátu a plánované aktivity na rok 2023. 
Zároveň nám bolo cťou zúčastniť sa slávnostného odovzdávania Cien inakosti 2022, ktoré každoročne udeľuje Iniciatíva inakosť osobnostiam a aktivitám, ktoré pozitívne zviditeľňujú LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomáhajú zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich neúnavnú prácu pri obhajobe práv LGBTI+ ľudí, ich zviditeľňovaniu a najmä k vytváraniu tolerantnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti.

Prezentácia je dostupná na čítanie (pdf, 463 KB)

Foto: FB Iniciatíva inakosť