Aby rozmanitosť bola vnímaná ako „normálna“ a samozrejmá

Aktuality

Mali sme tú česť zúčastniť sa slávnostného otvorenia festivalu Dúhový PRIDE Bratislava, na ktorom vystúpila aj výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová. Na podujatí sme sa stretli so zástupcami neziskového sektora, samosprávy, cirkví ale aj zástupcami rodičov LGBTI+ osôb.

Oceňujeme, že tohtoročný Dúhový PRIDE akcentuje situáciu transrodových ľudí a zároveň nezastupiteľnú misiu rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov LBGTI+, pretože myseľ i srdcia ľudí otvárajú práve príbehy, skutočné príbehy o sile nezastupiteľnej lásky.

Prestaňme prosím hovoriť o tolerancii, ktorá v sebe ukrýva potenciál „nutného“ či „trpeného zla“. My všetci sme však nositeľmi/nositeľkami potenciálu dobra, smerujme preto ku prijatiu, akceptácii, ktorá je podmienkou vzájomného rešpektu.

Snáď je na mieste nezdôrazňovať len „inakosť“ ako oddeľujúci, vyčleňujúci faktor. Napokon, každý/á z nás disponuje mnohými identitami, aj v rámci najmenších demokracií – našich rodín – nie sme automaticky a všetci totožní/é napríklad vo väčšinovom vzhľade, rovnakom zdravotnom stave, či heterosexuálnej orientácii. Sme rozmanití a rozmanité. Nech je naša rozmanitosť, mnohorakosť , farebnosť a plnosť vnímaná ako „normálna“ a samozrejmá.

Dúhový PRIDE budeme priebežne podporovať aj formou podcastov s relevantnými osobnosťami komunity, diskusiami, odbornými a tlačovými vyjadreniami, ako aj vyvesením dúhovej vlajky, a to počas celého mesiaca júl.

Za fotku ďakujeme organizátorovi festivalu Duhovy PRIDE Bratislava