Zastavme násilie na ženách hneď teraz

Aktuality

V spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách sme si v rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu kampane Orange the world a Medzinárodného dňa ľudských práv pozvali hostí na online diskusiu „Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia“.

Spolu s hosťom a hostkami sme sa rozprávali o tom, aké prostriedky právnej ochrany poskytuje Slovensko a medzinárodné spoločenstvo obetiam rodovo podmieneného násilia, ako u nás funguje vzdelávanie k rešpektu pre mládež a ako pre dospelých, a čo vieme robiť my a celá spoločnosť, aby sme pomohli ukončiť násilie čo najskôr.

Zhodli sme sa, že najdôležitejším krokom k vytvoreniu rovnejšej a tolerantnejšej spoločnosti bez násilia je uvedomiť si rodovú nerovnosť a jej dôsledky na spoločnosť, rozoznávať naše predsudky a pracovať s nimi a neostať ticho vtedy, kedy treba pomôcť.

V diskusii vystúpili:

  • právnička a lektorka Strediska Miroslava Novodomcová,
  • manažérka kampane Zastavme násilie na ženách Viera Böttcher,
  • lektorka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Radka Mikšík,
  • analytička pre primárnu prevenciu vo vzdelávaní Inštitútu pre výskum práce a rodiny Katarína Minarovičová
  • analytik pre systematizáciu vzdelávania Inštitútu pre výskum práce a rodiny Marek Šimon

Nestihli ste si diskusiu pozrieť? Celý záznam si môžete pozrieť na FB stránke.