Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: kyberšikana, ľudské práva) pre žiakov a žiačky ZŠ Bučany a ZŠ Lednické Rovne.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.