Rozporové konanie k legislatívnemu konaniu LP/2020/627

Kalendár
19
Mar

Rozporové konanie k zásadnej pripomienke do legislatívneho konania LP/2020/627: legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.