Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne

Kalendár
Medzinárodný deň boja mobilizácie proti jadrovej vojne
28
Jan

Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne sa pripomína od roku 1986 na základe rozhodnutia Svetovej rady mieru. 28. januára 1985 bola v hlavnom meste Indie Naí Dillí prijatá Dillská deklarácia, na stretnutí predstaviteľov štátov a vlád niekoľkých krajín – Indie, Grécka, Mexika, Argentíny, Tanzánie a Švédska, ktoré ako prvé podpísali dokument. Dnešný sviatok má pôvod v prijatí Deklarácie o zásadách nenásilného sveta bez zbraní.

Potrebujeme posilnený, inkluzívny a obnovený multilateralizmus založený na dôvere a založený na medzinárodnom práve, ktorý nás môže viesť k spoločnému cieľu, ktorým je svet bez jadrových zbraní. – generálny tajomník OSN António Guterres.