Medzinárodný deň migrantov

Kalendár
Matka drží svoje deti za ruku na ulici
18
Dec

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň migrantov, ktorý OSN prvýkrát vyhlásilo 18. decembra 2000. Tento rok sa nesie v hesle „Zmeňme predstavu o ľudskej mobilite“ .

Na svete existuje odhadom 272 miliónov migrantov. Za týmto obrovským číslom však treba myslieť na individuálne príbehy odohrávajúce sa u každého z nich. Môže ísť o študentov hľadajúcich lepšie príležitosti, rodičov chrániacich svoje deti alebo ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii.

Z dôvodu šírenia vírusu Covid-19 migranti musia čeliť novým prekážkam, keďže ich mobilita je obmedzená. V tento deň si pripomíname, že treba usilovať o to, aby práva migrantov boli chránené a podporované, a aby mohli nájsť nový život bez predsudkov a diskriminácie.