Deň učiteľov

Kalendár
28
Mar

Milé učiteľky, učitelia, chceli by sme sa vám symbolicky cez online obrazovky poďakovať za vašu záslužnú prácu, ktorá sa stále viac ukazuje ako nenahraditeľná. Úprimne sa tešíme z každej spolupráce, ktorú sme mohli nadviazať so základnými, strednými aj špeciálnymi školami. Aj napriek sťaženým podmienkam nám dávate priestor vzdelávať deti a mládež o ľudských právach.

Ďakujeme.