Zasadnutie Správnej rady Equinet

Kalendár

Úlohou správnej rady je usmerňovať implementáciu ročných plánov činností Equinetu, ako aj rozvoj strategického plánu na roky 2023-2026. Členkou Správnej rady je aj výkonná riaditeľka Silvia Porubänová, ktorá bola zvolená 09.11.2021.