Workshop pre právnikov a právničky

Kalendár

Workshop pre právnikov a právničky SNSĽP a KVOP na tému „Strategická litigácia prípadov rasovej diskriminácie na Slovensku: vybrané právne otázky“