Seminár (SNSĽP)

Kalendár

Odborný seminár: Riziko bezdomovectva u mladých ľudí opúšťajúcich centrá pre rodiny s deťmi. Organizovaný v spolupráci s OZ Proti Prúdu.

Jeho cieľom bolo predstaviť výsledky prvej časti výskumnej úlohy spolu
s nadväzujúcimi zámermi 2. fázy výskumu sociálnym pracovníkom
a pracovníčkam, ktoré pracujú aj s cieľovou skupinou mladých dospelých z CDR v oblasti bývania.