Workshop k inkluzívnemu dizajnu

Kalendár

Workshop organizovaný Equinetom. Zameraný na inkluzívnu komunikáciu s cieľom sprístupniť výstupy s ohľadom na ich ľahkú čitateľnosť, aby boli dostupné každému.