Workshop (GANNHRI)

Kalendár

Workshop o úlohách vnútroštátnych inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv v ďalšej dekáde implementácie Hlavných zásad OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv.