Webinár organizovaný Nadáciou Validity a Fórum za lidská práva

Kalendár

Webinár organizovaný Nadáciou Validity a Fórum za lidská práva (CZ) prezentujúci štúdiu v oblasti deinštitucionalizácie starostlivosti o osoby so zdravotným znevýhodenením či seniorov a seniorky.