Webinár Medzinárodnej organizácie práce

Kalendár

Webinár Medzinárodnej organizácie práce o rodovo-citlivej podpore žien
v biznise (Training Equitably Gender – sensitive approaches for supporting women in business)