Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: rodová rovnosť, zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva, nediskriminácia) pre žiakov a žiačky ZŠ Vysoká nad Kysucou.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.