Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: práva dieťaťa, šikana a kyberšikana, rodová rovnosť, extrémizmus, holokaust) pre žiakov a žiačky ZŠ Vysoká nad Kysucou a ZUŠ Nové Mesto nad Váhom.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.