Výročný seminár ECRI

Kalendár

ECRI výročný seminár pre orgány pre rovné zaobchádzanie na tému ochrany a podpory ľudských práv LGBTI osôb (ECRI Annual Seminar with Equality Bodies: Joining Forces to Promote and Protect Human Rights of LGBTI Persons)