Výročné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko

Kalendár

Pravidelné stretnutie signatárov Charty Diverzity Slovensko.

Ciele stretnutia: (1) voľba členov a členiek poradného výboru Charty Diverzity Slovensko, (2) zdieľanie príkladov dobrej praxe z oblasti diverzity a inklúzie, (3) diskusia na tému sexuálne obťažovanie na pracovisku, (4) prezentácia priebežných výsledkov projektu: Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku (PRODISLO).