Valné zhromaždenie Equinetu

Kalendár

Valné zhromaždenie Equinetu, na ktorom sa volia členovia a členky Správnej rady. Úlohou správnej rady je usmerňovať implementáciu ročných plánov činností Equinetu, ako aj rozvoj strategického plánu na roky 2023-2026.

Na stretnutí dňa 9.11 je medzi zvolenými aj výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová.


Viac si môžete prečítať v správe na stránke Equinetu.