Validačné stretnutie so zástupcami občianskej spoločnosti

Kalendár

Validačné stretnutie so zástupcami občianskej spoločnosti k iniciatíve Európskej únie k problematike násilia páchaného na ženách a domáceho násilia za účelom kontroly vhodnosti právnych predpisov Európskej únie