Okrúhly stôl v Senáte Parlamentu českej republiky

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný Senátom parlamentu Českej republiky a Fórem dárců. Jednou z tém je aj „Podpora diverzity jako důležitého nástroje pro pokrizový restart společnosti“, kde bude prezentovaná aktuálna situácia v oblasti rovných pracovných príležitostí na pracovisku v Českej republike a na Slovensku.

Výkonný riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová prezentovala kontext situácie v Slovenskej republike v oblasti podpory diverzity a inklúzie na pracovisku, vývoj zamestnávateľských priorít, príklady opatrení a nástrojov , vrátane novovyvinutého Indexu diverzity.