Udržateľné riadenie obchodných spoločností (verejná konzultácia)

Kalendár

Verejná konzultácia s Európskou komisiou na tému „Udržateľné riadenie obchodných spoločností„.

Cieľ iniciatívy: (1) zlepšenie európskeho právneho rámca v oblasti práva obchodných spoločností a riadenia obchodných spoločností, (2) umožniť spoločnostiam sa zamerať na vytváranie dlhodobo udržateľných hodnôt, (3) zosúladenie potrieb vlastníkov spoločnosti, zainteresovaných aktérov a spoločnosti, (4) zlepšenie manažmentu vlastnej činnosti a dodávateľského reťazca v kontexte ochrany ľudských práv.