Účasť na okrúhlom stole s predsedom a zástupcami Švédskeho parlamentu

Kalendár

Účasť na okrúhlom stole s predsedom a zástupcami Švédskeho parlamentu a zástupcami občianskej spoločnosti k problematike ochrany právneho štátu.