Svetový deň životného prostredia

Kalendár

Ľudské práva a životné prostredie sú navzájom prepojené, nevieme ich naplno užívať v prostredí, ktoré nie je bezpečné a zdravé. V súčasnosti má klimatická kríza výrazný dopad na porušovanie ľudských práv, ako je právo na život, právo na vodu a sanitáciu, právo na bývanie či právo na rozvoj.

Klimatickú zmenu môžeme vidieť aj takto.

Prvá zmienka o ochrane zdravého a čistého životného prostredia v ľudskoprávnej rovine sa objavuje už v roku 1972 počas konferencie OSN o ľudskom prostredí, na ktorej participujúce členské štáty prvýkrát vyhlásili, že: „človek má základné právo na slobodu, rovnosť a adekvátne podmienky na život v prostredí, ktoré umožňuje dôstojný život v zdraví.“

Tento deň nám pripomína to, čo sme urobili nesprávne pre naše prostredie, a to, čo musíme urobiť, aby sme to všetko napravili.