Svetový deň slobody

Kalendár

Dnes si pripomíname 32 rokov od pádu Berlínskeho múru. V roku 2002 bol tento deň vyhlásený za deň víťazstva nad komunizmom a oslavou sily slobody a ľudských práv.

Pred skoro 80 rokmi predniesol Erich Fromm ideu o dvoch slobodách: sloboda od niečoho a sloboda robiť niečo (z ang. freedom from and freedom to). Zatiaľ, čo význam negatívnej slobody – slobody od niečoho – sa vykladá ako absencia prekážok a obmedzení, pozitívna sloboda znamená možnosť jednotlivca uplatňovať svoju slobodnú vôľu. Sám Fromm však vyhlásil, že ani jeden typ slobody bez toho druhého nie je ozajstnou slobodou. Podľa jeho slov „je skvelé byť slobodný, no je lepšie cítiť sa slobodný.“

Martin Luther King Jr., ktorého tézy sú o pár desaťročí mladšie, v jednom zo svojich najznámejších prejavov vyhlásil: „pokým nie sme všetci slobodní, nikto nie je slobodný.“

Dnešný deň je možnosťou pripomenúť si, že význam slobody neleží v umožnení každému robiť to, čo uzná za vhodné pre seba. Význam slobody, takej, akú dnešný deň oslavujeme, je vo vytváraní takej spoločnosti, kde sa všetci budú cítiť slobodní a slobodné, kde práva jedného budú nerozlučne späté s právami druhého.

Sloboda je dar, ktorý máme povinnosť všetci zveľaďovať nielen pre seba, ale najmä pre tých, vďaka ktorým sa aj my môžeme cítiť slobodne.